Evreka: Atık Yönetim Platformu

Evreka, atık yönetimi sektöründe operasyonel mükemmelliğe odaklanarak dijital atık yönetimi çözümleri tasarlayarak bir atık yönetim platformu oluşturuyor.
Evreka: Atık Yönetim Platformu

Umutcan Duman ve Mert Barutçu tarafından kurulan Evreka, yazılım ve donanım yeniliklerini kullanarak entegre bir platform geliştirmenin yanı sıra daha sürdürülebilir ve dijital bir süreç yönetimi için dünyanın her yerindeki atık yönetimi şirketleri, yerel yönetimler ve belediyeler ile iş birliği içinde çalışıyor.

Atık yönetim platformu, tüm atık sürecini iyileştirmek ve dijitalleştirmek için açık ara en iyi atık yönetimi çözümü olan Hepsi Bir Arada Evreka Platformu’nu oluşturuyor. Evreka’nın ölçeklenebilir, tamamen entegre edilebilir, ultra modern ve modüler platformu, kullanıcılarına şirketlerini döngüsel ekonomi kapsamında yürütme, sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirme ve iş süreçlerini optimize etme gücü veriyor.

Müşteri odaklı bir bakış açısına sahip olan platform, kullanıcılarının ihtiyaçlarını şeffaf bir şekilde karşılıyor. Atık yönetim platformu, çevreci girişimleri benimsiyor, iş değerini artıran ve sürdürülebilirliği geliştiren bir inovasyon düzeyini de yansıtıyor. Ayrıca platform, sürdürülebilirliği sağlamak için Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni ve çalışma hayatının her alanında cinsiyet eşitliğini teşvik etmek için Kadının Güçlenmesi İlkeleri’ni takip ederek her zaman daha iyiye ulaşmayı amaçlıyor.

Evreka'nın Sunduğu Çözümler

Evreka’nın Sunduğu Çözümler

Toplu Malzeme Taşıma Sistemi, Metal Atık Toplama ve Geri Dönüşümü, Saha Hizmeti Operasyonları, Yeraltı Konteyner Toplama Sistemi, Özelleştirilebilir Ayrık Malzeme Taşıma Yönetimi, Kapıdan Kapıya Atık Toplama Sistemi ve Uçtan Uca Atık Konteyner Yönetimi bulunan Evreka, yazılım ve donanım çözümleri de sunuyor.

Platform, yazılım çözümlerinde EPR ve PRO için Atık Yönetimi, Müşteri ve Vatandaş Yönetimi, Filo Yönetimi, Atık Toplama Tesisi Yönetimi, Konteyner Yönetimi, Rota Optimizasyonu ve Personel Yönetimi sunuluyor. Donanım çözümlerinde ise, Konteyner Doluluk Sensörü, RFID Okuyucu, Araç Takip Cihazı, Konteyner Takip Cihazı ve Personel Takip Cihazı sunuluyor.

Ayrıca platformun sunduğu Evreka360, tüm atık hiyerarşisi adımları için sürdürülebilirlik ilkeleri ışığında özgün çözümleri birleştiren bir atık yönetimi hizmeti vererek önemli bir bulut bilişim örneği olarak, görev dağıtımından faturalandırmaya kadar her işlevi gerçek zamanlı ve geçmiş verilerin buluştuğu tek bir merkezde planlıyor.

Evreka360 ile yetkililer Atık Yönetimi Yönetmeliği yükümlülüklerini kolayca yerine getirebiliyor. Bulut bilişim çözümleri ile gelen operasyon bazındaki doğru kaynak tahsisi, genel verimliliği artırırken maliyetleri düşürüyor. Tüm Evreka modülleri ve erişilebilir kanallar arasındaki kesintisiz geçiş sayesinde, sürdürülebilirlik uygulamaları için temel dayanak güçlü kalıyor.

Şu göstergelere göre yapılan kontroller ve alınan aksiyonlar ile stokların bitme olasılığı ortadan kalkıyor:

  • Türler
  • Durumlar
  • Yaygın kullanım alanları
  • Hizmet seviyeleri
  • Erişim numaraları
  • İşlemler
  • RFID bilgileri