e-Beyanname Nedir?

e-Beyanname nedir, belgelerin elektronik ortamda gönderilmesi uygulaması, tam otomasyona geçmiş vergi dairelerine verilecek beyannameleri kapsıyor.
e-Beyanname Nedir?

e-Beyanname nedir, noterler, mali müşavirler, serbest muhasebeciler, döner sermayeli işletmeler, il özel idareleri, belediyeler, belediyelere bağlı işletmeler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından kullanılan vergi dairesine gönderilmesi gereken beyannamelerin, ilgili usul kanunlarına göre elektronik ortamda iletilmesidir.

e-Beyanname Başvurusu Nasıl Yapılır?

e-Beyanname nedir, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almak isteyen mükellefler, "Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu"nu doldurarak bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat, tüzel kişilik şeklinde faaliyette bulunanların ise kanuni temsilcilerinin müracaat etmeleri gerekiyor.

Mükelleflerin ise söz konusu uygulamadan yararlanabilmesi için, bağlı bulundukları vergi dairelerine Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formunu doldurarak müracaat etmeleri gerekiyor. Başvuruya dair soruların cevapları, Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi'nin internet sitesinde yer alıyor.

e-Beyanname nedir, nasıl kullanılır sorusu için beyannamelerin elektronik ortamda düzenlenmesi için program indirilmesi gerekiyor. Birden çok program seçeneği bulunan e-Beyanname, JRE (Java Runtime Environment), Beyanname Düzenleme Programı (BDP), Beyanname Düzenleme Programı Yardım (BDP Yardım), Adobe Acrobat Reader programlarıyla kullanılıyor.

Beyanname Düzenleme Programının çalışabilmesi için kullanılacak bilgisayarın minimum 256 MB RAM ve Pentium-III işlemciye sahip olması ve Windows işletim sistemi kurulu bulunması gerekiyor. Ayrıca bilgisayara JRE 1.4. (Java Runtime Environment) programı kurulması da gerekiyor.

Düzenleme programının çalışması için JRE, e-Beyannamelerin hazırlanacağı program için BDP,  BDP programına dair yardım sağlayan bir kılavuz için BDP Yardım ve e-Beyanname ve tahakkuk fişlerinin görüntülenmesi için Adobe Acrobat Reader programları yardım sağlıyor. Bu programlar, döneme göre yeni versiyonlar ürettiği için güncellemelerin takip edilmesi gerekiyor.

e-Beyanname Nasıl Gönderilir?

Programlar aracılığıyla düzenlenen e-Beyannamelerin gönderilebilmesi için öncelikle paketlemek gerekiyor. e-Beyannameleri paketledikten sonra internet üzerinden www.gib.gov.tr sitesinden ulaşılacak siteye kullanıcı kodu ve şifreyle giriş yapıp sitenin Paket Gönderme menüsü seçiliyor. "Seçiniz (Browse)" butonuna tıklayarak gönderilen paketi seçip gönder butonuna basıldığında paket gönderilmiş oluyor.

Noter Harçları Vergisi, MEP İştirakçileri Kurumlar Vergisi, KDV, ÖTV, Banka Muameleleri Vergisi, Sigorta Muameleleri Vergisi, Damga Vergisi, Kurumlar Vergisi, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi, Özel İletişim Vergisi, Şans Oyunları Vergisi, Yıllık Gelir Vergisi, Muhtasar Beyanname ve KKDF gibi birçok belge, e-Beyanname sayesinde gönderilebiliyor. Gönderilecek beyanname, kanuni olarak teslim etme süresinin bittiği iş günü saat 00.00′a kadar gönderiliyor.

Paket içinde gönderilen e-Beyanname nedir, kullanıcılar, kullanıcı kodu, parola ve şifreyle giriş yapılan sitenin ‘Paket Ara’ menüsünden istenilen sorgu kriterini seçerek paketleri listeleyebiliyor. Bu listede paketlerin adı, yükleme zamanı, TRANID bilgisi ve durumu görülebiliyor. Paket içeriğini görüntülemek için liste içerisinden istenilen paket ismi seçiliyor. e-Beyanname nedir süreci, bunlardan oluşuyor.

e-Beyanname’nin Avantajları Nelerdir?

e-Beyanname nedir, büyük avantajlar sağlıyor diyebiliriz. Buna bağlı olarak beyannameler, ciddi zaman tasarrufu sağlıyor. Bilgisayarlar üzerinden zaman ve mekana bağlı kalmadan internetin olduğu her yerden yapılabiliyor ve kontrol edilebilir bir sistem olduğu için hatalar en alt seviyelere iniyor. Ayrıca sistem, yöneticilere raporlama kolaylığı sağlıyor, geçmiş beyannamelere de istenildiği zaman erişim imkanı veriyor.

e-Beyanname nedir, bu sayede matbu ve posta maliyetleri sıfırlanıyor. Her şey elektronik ortamda oluşturulduğu için baskı ve kağıt maliyetleri ortadan kalkıyor. Vergi dairelerindeki iş yükü, kalabalık ve yoğunluk azaltılıyor ve vergi kaçakçılığı gibi suçların önüne geçilmiş olunuyor. e-Beyanname nedir, beyannameler fiziksel depolama gerektirmediği için depolama maliyeti bitiyor ve dijital ortamda istenilen süre boyunca saklanılıyor.