e-Mustahsil Makbuzu Nedir?

e-Mustahsil makbuzu nedir sorusunun cevabına, Gelir İdaresi Başkanlığı standartlarında e-ortamda oluşturulması ve raporlaması ile; hem kağıt hem de e-ortamda muhafazası ve ibrazını kapsayan bir uygulamadır, denilebilir.
e-Mustahsil Makbuzu Nedir?

e-Mustahsil makbuzu nedir, zorunlu bir uygulama değildir ancak e-Mustahsil makbuzu belgesi düzenlemek zorunda olan mükellefler, istemeleri halinde 2018 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olabiliyor.

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada iki nüsha makbuz tanzim etmeye ve bunlardan birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermeye ve diğerini ona imzalatarak almaya mecbur oluyor. 

e-Mustahsil makbuzu nedir, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden, mal satın alımında fatura yerine geçen ticari vesika olarak kağıt ortamda makbuz düzenleyen mükellefler, makbuz düzenleyerek, kağıt ve e-ortamda muhafaza edip GİB’e e-ortamda raporlayabiliyor. Uygulamaya dahil olacak mükelleflerin; e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunlulukları bulunmuyor.

e-Mustahsil Makbuzunda Bulunması Gerekenler Nelerdir?

e-Mustahsil makbuzu nedir, e-Mustahsil makbuzunda bulunması gereken zorunlu bilgilerin kağıt makbuzda yer alması zorunlu olan bilgilerden farkı bulunmuyor. 

  • Belgenin tarihi, saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı ve belge numarası
  • Malı satan çiftçinin adı, soyadı, TCKN TC Kimlik Numarası ve ikametgah adresi 
  • Malı satın alan tüccar veya çiftçinin adı, soyadı veya unvanı, vergi dairesi, VKN Vergi Kimlik Numarası ve adresi 
  • Satın alınan malın cinsi, miktarı, bedeli, vergi ve varsa diğer kesintiler tutarı yer alıyor. 

e-Mustahsil Makbuzundan Nasıl Yararlanılır?

e-Mustahsil makbuzundan 3 farklı yöntemle yararlanılıyor. Bunlar:

  • Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,
  • e-Mustahsil Makbuzu Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla, 
  • Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla yararlanılıyor.

e-Mustahsil makbuzu nedir, makbuzun tarafları, ürünün satıcısı ve alıcısından oluşuyor. Alıcı, ticari belge verebiliyor, makbuzu düzenliyor, makbuzun kopyasını alıyor ve satış bedelini ödüyor.

Satıcı ise, ticari belge veremiyor ancak makbuzu imzalıyor. Makbuzun aslını alıyor ve satış bedelini alıyor.

e-Mustahsil Makbuzu Düzenlemesi Nasıl Oluyor?

e-Mustahsil makbuzu nedir, elektronik ortamda düzenlenen ve elektronik sertifika ile imzalanan e-Mustahsil Makbuzu (e-MM)'nin, en az bir nüsha kağıt çıktısı alınarak, çıktının her iki tarafça ıslak imza ile imzalanması gerekiyor.

e-Mustahsil makbuzu nedir, satıcı çiftçiye verilerek çiftçi tarafından kağıt ortamda ve makbuzun tüccar nüshası ise elektronik sertifika ile imzalı olarak elektronik ortamda muhafaza ediliyor. e-Mustahsil Makbuzu üzerinde, GİB sistemlerinden e-ortamda sorgulanması ve doğrulanması için karekoda veya barkoda yer veriliyor.

e-Mustahsil makbuzu nedir, yeni Nesil Ödeme Kaydedici cihazlardan e-Mustahsil makbuzu bilgileri de ihtiva eden e-Mustahsil Makbuzu Bilgi Fişinin, iki nüsha halinde üretilmesi ve taraflarca imzalanması halinde; bu bilgi fişi nüshaları da e-Mustahsil makbuzunun kağıt nüshaları yerine geçiyor.

e-Mustahsil Makbuzunun Özellikleri Nelerdir?

e-Mustahsil makbuzu nedir, özellikleri nedir, tüm işlemler dijital ortamda gerçekleştirildiğinden, kağıt tüketimini ortadan kaldırarak doğa dostu bir çözüm sunuyor. Elektronik ortama taşınan veriler, istenen süre boyunca korunuyor ve geçmişe dönük bilgilerin araştırılması kolayca yapılıyor. Önceki mustahsil makbuzlarına, tek tıkla hızlı ve rahatça ulaşılmasına imkan sağlıyor.

Mustahsil makbuzu, işlemleri dijital ortama taşıyarak arşivleme masraflarını ortadan kaldırıyor. Böylece,e-Mustahsil makbuzunu arşivlemede harcanan işgücü de ortadan kaldırılarak çalışanların zamandan tasarruf etmesini sağlıyor.