Girişimci ve Girişimcilik İle İlgili Merak Edilenler

Günümüzde hem dünyada hem Türkiye’de oldukça sık rastlanan girişimlerle ilgili, girişimci ve girişimcilik alanlarında merak edilen konuları bu yazı içerisinde derledik.
Girişimci ve Girişimcilik İle İlgili Merak Edilenler

Girişimci, ticaret, sanayi gibi alanlarda finansal bilgileriyle birlikte bir sermaye koyarak bir işi yapmak için riskleri de göze alarak kar amacı güden kişilere denir. Girişimcilik tanımı ise, üretim faktörlerinin hizmet veya mal üretimi yapmak için birleştirilmesi ile ekonomik bir gelir elde edilmesi ve bunların bir değer kazandırılması sürecine deniliyor.

Girişimci asıl amaç olarak; girişimin başında bir risk alarak iş projesini hayata geçiriyor ve olabildiğince en az riskle en kazançlı koşulları girdiği girişimcilik faaliyetine yansıtmak için uğraşıyor.

Girişimcilik, sermayeye en fazla geliri sağlayacak mal ve hizmetlerin bütününü oluşturuyor. Girişimci yeni bir iş başlatma ya da yaratma, yeni ürünleri yeni pazarlara sunma, fırsatların peşinde koşma, risk alma, kişisel fayda sağlama, yüksek kar elde etme, strateji geliştirme gibi kavramlar kazandıran girişimcilik faaliyeti, yenilikçi ve dinamik yapısı ile ülkelerin ekonomik yönde değişimlerine de yön veriyor.

Girişimciliğe nereden başlanır yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Girişimcinin Hangi Niteliklere Sahip Olması Gerekir?

Bir girişimcinin girişimcilik faaliyetlerine başlarken sahip olması gereken en büyük özellik, cesur adımlar atabiliyor olmasıdır. Belli bir birikime ulaşan ve bu birikimle ne yapacağı konusunda öngörü sahibi olan girişimcinin, bir risk altında olduğunu bilerek ve ilerlemesinin beklenmedik bir sebeple durma veya sarsılma evresine girebileceğini düşünerek tekrar işe koyulma sabrına sahip olması gerekiyor. Ayrıca girişimcinin, sadece düşünen değil düşündüklerini yapan konumunda olması gerekiyor.

Bunun dışında yaptığı işte sorumluluk sahibi olan, girişiminin eksik yönlerini takip edebilen, aynı zamanda yaratıcı ve üretken girişimciler, girişimcilik sektöründe başarıya imza atabiliyor. Girişimci var olan fırsatları değerlendirdiği, toplumsal amaçları gözettiği, kazanç alanlarını araştırıp yakalamaya çalıştığı ve yeni fikirlere açık olduğu müddetçe sahip olduğu girişimiyle ses getirebiliyor. Bu özelliklerin hepsi, bir girişimcinin sahip olduğu girişimcilik faaliyetlerinde göstermesi gereken nitelikleri oluşturuyor. 

Ekonomik, sosyolojik, teknik, ve psikolojik alanlarda ve her türlü konularda yapılabilen girişimcilik,vakit ve emeğin birleştirilmesi ile var olandan farklı şeyler yaratma sürecini oluşturuyor. İnsanlar tarafından fark edilemeyen fırsatları yakalamak ve değerlendirmek de girişimcinin sahip olduğu özellikler arasına giriyor.

Toplumda her alanda girişim yapılıyor. Yeniliği başlatma gücü olan kişilere girişimci adlandırılması yapılıyor. Yenilikleri geliştirerek ve sürdürerek bir konu hakkında karar vermesiyle ortaya çıkan fikirden girişim oluşuyor. 

Çağa uygun olmak isteyen bir girişimcinin ise görevleri bulunuyor. Hizmet ve malların nitelik ve kalitelerini yükseltmek, yeni mal ve hizmet üretmek, üretim yöntemleri uygulayabilmek, yeni üretim yöntemleri geliştirmek, endüstride yeni organizasyonlar kurmak, hammaddelerin ve benzeri maddelerin sağlanabileceği yeni kaynaklar bulmak, yeni pazarlara ulaşmak girişimcinin girişimcilik faaliyetlerine yönelik görevlerini oluşturuyor.

Özetleyecek olursak; girişimci düşüncenin, yaratıcı ve yenilikçi olma, risk alma, öncü olma, rekabetçi olma gibi 4 temel bileşenden oluştuğu söylenebilir.

Girişimcinin Hangi Niteliklere Sahip Olması Gerekir?

Girişimcilik Kavramının Tarihçesi Nedir?

İnsanlığın tarihinin başladığı zamanlarında bile hayatta kalmak ve temel ihtiyaçları gidermek amacıyla yaptığı uğraşlar girişimcilik ruhuna giriyor. Tarihten günümüze hayvancılık, balıkçılık, ticaret, çiftçilik, avcılık vb. gibi faaliyetler, insanların girişimci ruhlarını ortaya koymalarını sağlamıştır. Girişimci ruh, insanlığın ilk tarihinden bu yana yaşama atılma ve yeniliklerle karşı karşıya gelme sürecindeki insanlar için çok eskiden beridir var olan bir kavram olarak sayılabilir.

Girişimcilik tanımı, tarihte ilk kez herkes tarafından kabul gören bir açıklama ile 1755 yılında Fransız asıllı İrlandalı ekonomist Richard Cantillon tarafından yapıldı. Cantillon'un tanımına göre girişimci, kar elde etmek amacıyla işi organize eden ve işin riskini üstlenen kişiye deniliyor. 

Girişimci ve girişimcilik kavramlarına zamanla getirilen tanımların ardından 1930'lu yıllarda Schumpeter girişimciyi, yeni ürünler üretme, yeni süreçler geliştirme, yeni pazarlar bulma, yeni hammadde kaynakları bulma, yeni bir organizasyon yapısı oluşturma gibi işletme açısından yeni kombinasyonlar yaratan kişi olarak tanımlamıştır.

Girişimcilik Neden Önemlidir?

Ekonomik ve sosyal alanda etkileri bulunan girişimciliğin sağladığı kazançlar şu şekildedir:

Ekonomik alanda:

 • İstihdamı arttırıyor.
 • Ekonomik büyümeyi hızlandırıyor.
 • Bu sayede yeni sektörler ortaya çıkıyor.
 • Refah düzeyini artırıyor ve orta sınıfı güçlendiriyor.

Sosyal alanda:

 • Yeni teknolojik buluşların toplumun yararı için hizmete dönüştürülmesi
 • Toplumsal ihtiyaçların saptanması, bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik uygun yatırımların gerçekleştirilmesi ve bunların sonucunda yaşam kalitesinin artırılması 
 • Varlığı koruma, bağımsızlık, demokratik ortam yaratıyor. 

Girişimcilikte Başarısızlık Nedenleri

Girişimci, bir girişimcilik faaliyetinde bulunurken aşağıdaki konulara dikkat etmediği takdirde başarısız olabiliyor:

 • Kuruluş aşamasında yeterli araştırmayı yapmamak 
 • Yönetimin başarılı olmaması
 • Sermayenin yeterli olmaması
 • Alacakların tahsili konusunda düzen oluşturamamak 
 • Piyasayı iyi analiz edememek
 • Haksız rekabet
 • Rakiplerin iyi analiz edilememesi
 • Ticari bilgisinin yeterli olmaması
 • Hazırlıksız işe başlama
 • Zaman baskısı gibi etkenler.

Türkiye’de Girişimcilik Nasıl İlerliyor?

Türkiye'de girişimcilik şu anda en iyi noktasında bulunmasa da girişimci tarafından geliştirilmeye açık bir kavram olarak Türkiye ekonomisinde ve sosyal yapısında yerini aldı. Yatırımların çoğu genelde Avrupa ülkelerindeki girişimlere yapılıyor olsa da Türkiye'de de girişimci için destek programları ve hibeler belli bir noktada ilerletildi. 

Girişimcilik programları TÜBİTAK’ta yer alıyor. Devlet destekli programlardan biri olan KOSGEB ise girişimcilere girişimcilik alanında teşvik veriyor. Üniversite öğrencileri artık girişimcilik sektörünü meslek olarak düşünmeye başladı. Girişimci ekosisteminin ilerleyen yıllarda genç nesil tarafından popüler bir hale geleceği öngörülüyor. Kısaca Türkiye, girişimcilik ekosistemi açısından hala gelişmekte olan bir ülke olarak sayılıyor.

Türkiye'de Girişimcilik Nasıl İlerliyor?

Girişimcilik Türleri Nelerdir?

Girişimcilik türleri aşağıdaki gibidir:

 • Kurum içi Girişimcilik
 • Ticari Girişimcilik
 • Sosyal Girişimcilik
 • Devlet (Kamu) Girişimciliği
 • Teknoloji Girişimciliği
 • Sanal Girişimcilik

Girişimci, Girişim Oluşturmak İçin Hangi Adımları İzlemelidir?

Girişimci, girişimcilik faaliyetine başlarken şu adımları izlerse başarılı oluyor:

 • Fikrin uygulanabilirliğine dikkat etmek
 • Analiz yapmak
 • Gerçekçi bir girişimcilik planına göre ilerlemek
 • Profesyonel yardım almaktan çekinmemek
 • Girişimcinin tecrübeli olduğu bir alana yönelmek
 • Sermayeyi doğru kullanmaya özen göstermek
 • Daima bir plan bulundurmak

Herkes girişimci olabilir mi sorusuna cevap olarak, herkes girişimci olamaz. Girişimci idealist, yenilikçi, cesaretli, güçlü iletişim becerilerine sahip olmak, finansal konuda bilgili olmalıdır. Girişimci, girişimcilik sektörüne atılırken mutlaka bir eğitim süreci olması gerekiyor. Girişimci, gereken girişimcilik eğitimlerini alsa dahi bu başarılı bir girişimci olacağı anlamına gelmiyor. Girişimcilik için başarılı olmak, her şeyden önce girişimci ruhuna sahip olmak ancak her şeyden önce belli bir maddi kaynağa sahip olmak gerekiyor. Girişimcilik, ağ kurma yeteneği, uyumlu olma, özgüven vb. özelliklere sahip olmayı da gerektiriyor.