e-Adisyon Nedir?

e-Adisyon nedir, Vergi Usul Kanunu gereğince gece kulüpleri, diskotekler, barlar, gazinolar, meyhaneler, lokantalar, kafeteryalar ve pastane gibi bilanço veya işletme hesabı kullanması zorunlu olan adisyon belgesinin elektronik ortamda düzenlenmiş haline denir.
e-Adisyon Nedir?

e-Adisyon nedir, müşterinin siparişi aşamasında oluşturuluyor ve sipariş boyunca masada kalıyor. Hizmet sonunda müşteriye ibraz edilen e-adisyona göre müşteriler, bu bilgiler doğrultusunda hesap ödüyor. e-Adisyon, müşterinin ödeme yaptığının kanıtı olarak düşünülse de müşterinin tükettiği ürünlerin listelenmesi olarak tutuluyor. Fatura veya perakende satış fişi ile müşteriye veriliyor, ikinci örneği ise işletmede kalıyor.

e-Adisyon nedir, 2020'de GİB tarafından yayınlanan VUK 509 Tebliğ değişikliklerine göre adisyonlar, elektronik ortamda düzenlenen e-Adisyonlar olarak değiştirildi. Adisyon belgelerinden hukuki açıdan hiçbir farklılığı olmayan e-Adisyonlar, elektronik ortamda e-Belge olarak düzenlenebiliyor, muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkân sağlanıyor.

e-Adisyon nedir, adisyonlar başkanlık tarafından belirlenen formda ve bilgileri kapsayacak şekilde ve belirlenmiş şekilde belge formatında düzenleniyor.

e-Adisyon nedir, bu hizmeti kullanabilmek için, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dâhil olmak, Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, elektronik ortamda Başkanlığa iletebilme konusunda gerekli hazırlıkları tamamlamış olmak, Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla ya da kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık bilgi işlem sistemleri ile doğrudan entegre edilmesi yoluyla başvuru esaslarına uygun şekilde e-Adisyon uygulamasına dâhil olmak için gerekli başvuruyu yapmak gerekiyor.

e-Adisyon belgelerinde bulunması gerekenler nelerdir?

  • Hizmet işletmesinin adı, soyadı veya unvanı, vergi dairesi, TCKN/VKN'si ve adresi.
  • e-Adisyon belgesinin düzenlenme tarihi, saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı, evrensel tekil numarası ve e-belge numarası.
  • Sunulan hizmetin veya emtianın adı ve miktarı,
  • Hizmetin tamamlanması ile düzenlenecek e-Fatura, e-Arşiv Fatura veya yeni nesil ÖKC'den düzenlenecek perakende satış fişinde yer alacak vergiler hariç ve dahil toplam hizmet tutarı,
  • Düzenlenen e-Adisyon belgesinin ilintili olduğu e-Fatura, e-Arşiv Fatura'nın evrensel tekil numarası (ETTN) veya perakende satış fişinin düzenlendiği ÖKC'nin cihaz sicil numarası.

e-Adisyon nedir, sipariş alındığı anda elektronik ortamda oluşturulmaya başlanıyor ve GİB tarafından belirlenen bilgiler doğrultusunda düzenlenerek belirlenmiş formatlarda kaydediliyor. 

e-Adisyon nedir, adisyonun müşterinin masasında bulunması gerekmiyor ancak ürün veya hizmet satışının sonucunda evrensel tekil numarası bulunan e-fatura, e-arşiv fatura veya ödeme kaydedici cihazlarda düzenlenen perakende satış fişine dönüştürülerek müşteriye teslim edilmesi gerekiyor.

GİB, e-adisyon düzenleyen hizmet işletmelerine geçiş hazırlıkları için en az 3 ay geçiş süresi veriyor. Bu karar verilirken işletmelerin yıllık ya da aylık satış hasılatı tutarları göz önüne alınıyor.

e-Adisyona herhangi bir geçiş zorunluluğu bulunmayanlar tebliğde yer alan usul ve esaslara uygun şekilde elektronik adisyon belgesi düzenleyebilmek ve özel entegratör yöntemi ya da doğrudan entegrasyon yönteminden birine dahil olmak için e-Adisyon uygulamasına başvuruda bulunmak şartlarını yerine getirdiği takdirde gönüllü olarak bu sisteme geçiş yapabiliyor.

e-Adisyon Belgelerinin Avantajları Nelerdir?

e-Adisyon nedir, kağıt adisyon belgelerinin düzenlemesinde oluşacak hataları elektronik ortamda düzenlenen adisyonlar sayesinde aza indiriliyor. Manuel şekilde hazırlanan belgelerdeki eksik ve hatalar, bu sistem sayesinde aza indirgeniyor.

e-Adisyon nedir, adisyonlar kâğıt ve baskı maliyetini ortadan kaldırarak sürekli adisyon belgesi ile uğraşmaktan kurtarıyor. Böylece e-Adisyonlar, sürdürülebilir bir hizmet sağlıyor ve doğaya duyarlı bir sistem oluşturuyor. e-Adisyonlar, dijital sunucularda muhafaza edildiği için istenilen zaman belgeye ulaşabiliyor. Elektronik ortamda hazırlanan e-Adisyonlar, arşivleme maliyetinden kurtararak bilgilere ihtiyaç olunduğu zaman hızlı şekilde görüntülemeyi sağlıyor. Ayrıca işletmeler, e-Adisyonlar için özel entegratör teknik destek hizmetinden sürekli faydalanabiliyor.