ERP Nedir?

ERP nedir sorusuna cevap olarak, kurumsal kaynak planlama anlamına gelen ERP, muhasebe, satın alma, proje yönetimi, risk yönetimi ve mevzuat uyumu, tedarik zinciri operasyonları gibi günlük iş faaliyetlerini yönetmek için kullandığı bir yazılım türüdür.
ERP Nedir?

ERP nedir, klasik ERP nedir; klasik bir ERP yazılımı işlem yapabilmek için bilgisayarın çeşitli yazılım ve donanımlarını kullanıyor. ERP sistemleri ise, temel olarak değişik verilerin saklanabildiği bütünleşik bir veritabanı kullanıyor. ERP nedir sorusuna bir diğer yanıt da, kurumların en iyi performans için temel iş süreçlerini otomatikleştirmesine ve yönetmesine yardımcı iş yönetmedir, denilebilir.

İngilizce açılımı "Enterprise ResourcePlanning" olan ERP nedir, siparişlerin müşteri temsilcileri tarafından alınıp yükleme yapılana kadar ve finansın gönderdiği fatura bilgileri gibi tüm verilerin toplandığı yer olan ERP, üretimin sürdürülmesi için plan yapma ihtiyacıyla doğdu. 

ERP nedir, neden işe yarar, farklı departmanları olan şirketlerin senkronize halde bir proje yürütmesi sürecinde ihtiyaç duyulan ERP, şirketlerin ihtiyaç duyduğu kontrol, takip mekanizmaları ve kaydedilebilir geniş veri alanı gibi çeşitli çözümler sunuyor. 

Kurumsal Kaynak Planlamasının Tarihçesi

ERP nedir, tarihçesi nedir, açılımı Kurumsal Kaynak Planlama anlamına gelen sistemin ilk dile getirilmesinin Ford Whitman Harris tarafından 1913 yılında geliştirilmiş ekonomik sipariş miktarı (EOQ) olarak bilinen üretim çizelgeleme sistemi ile olduğu biliniyor. 1964 yılında ise EOQ sistemi bilgisayarlar ile birleştirilerek MRP Malzeme İhtiyaç Planlama çözümü geliştirildi ve ERP tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. MRP 1983 yılına kadar güvenilir bir üretim standardı olarak kullanılmaya devam edildi. 

1983 yılında ise MRP II verilen üretim planlama sistemi geliştirilerek yeni bir dönem başladı. MRP II sistemleri yazılım mimarisinde modüler bir yaklaşım ile oluşturuldu. Ürün ağaçları, sözleşmeler, satınalma gibi temel üretim aşamaları da sisteme dahil edildi. MRP II sistemi ile birlikte ilk kez farklı birimler tek bir sistem üzerinden operasyonel ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. ERP nedir, ERP 1970, 1980 yıllarında bilgisayar ve teknoloji gelişimine bağlı olarak insan kaynaklarından, finansal yönetime kadar birçok parametreyi içerisine dahil ederek gelişmeye devam etti. 1990'lara gelindiğinde ise artık bu sisteme kurumsal kaynak planlama denildi. Bu da ERP nedir sürecinin tarihsel boyutunu oluşturuyor.

ERP Uygulamaları Nelerdir?

ERP nedir, uygulamaları nelerdir sorusunun cevabı şöyle;

 • Üretim Yönetimi
 • Finans Yönetimi
 • Malzeme Stok Yönetimi
 • Satış Yönetimi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Bütçe Yönetimi
 • Dış Ticaret Yönetimi
 • Kalite Yönetimi
 • Bakım Yönetimi
 • Satış Sonrası Hizmetler

ERP nedir, bu uygulamalar, kurumsal kaynak planlama içerisinde olup genelde hepsi bağımsız olarak çalışıyor.

ERP nedir, uygulamaları ne işe yarar dersek, satışa sunmak üzere alınan malzemenin depoya girdiği andan ürün olarak müşteriye satışının gerçekleştiği ana kadar geçen stok süreci stok yönetimine stok yönetimi deniliyor. 

Satış yönetiminde müşteriden mamul siparişi alınarak başlayan satış ve dağıtım yönetimi süreci, üretimle devam ediyor ve teslimat ile sonuçlanıyor. ERP nedir, kalite yönetimi nedir, kalite sertifikasyonu tarafından gerekli görülen tüm takip sürecinin gerçekleştiği aşamaya kalite yönetimi deniliyor. 

ERP nedir, insan kaynakları yönetimi nedir, işçinin işe alınma sürecinden başlayarak, kariyer planı oluşturma ve gerekli görüldüğü durumlarda eğitim çizelgelerinin oluşmasına kadar olan tüm stratejik insan kaynakları sürecine insan kaynakları yönetimi deniyor.

ERP nedir, finans yönetimi nedir, amaçlanan üretim planını, bu sürecin izlenmesini, maliyetlendirme çalışmalarını ve kontrolünü hedeflenen pazara ait gereksinimlere ve müşteriye ait siparişe uygun olarak yapılmasına üretim, planlama ve kontrol yönetimi, alacak ve borçların, finans hareketlerinin, vadeli işlem kayıt ve takiplerinin yönetildiği modül ise finans yönetimi olarak adlandırılıyor.

ERP nedir uygulamalarından biri olan satış yönetimi, işletmenin bölümlerden aldığı ihtiyaç duyulan malzeme taleplerinin belirlenmesi, bu malzemelerin gerekli satıcı firmaya iletilmesi, gerekli iletişim sürecinden sonrası takip ve teslim aşamalarını içeren süreçler yer alıyor. İşlerini proje bazlı yürüten şirketler için geliştirilmiş modüle de proje yönetimi deniliyor. Müşterilerle ilişkilerin esnek bir şekilde yönetilmesini sağlayan modüle ise müşteri ilişkileri yönetimi deniliyor. Bu modüllerin hepsi ERP nedir sorusunun cevaplarını veriyor.

ERP Programının Avantajları Nelerdir?

ERP nedir, avantajları nelerdir, bu sistemler sayesinde sağlanan hizmetler yüksek kalite standartlarıyla kayıt altına alınıyor. Ayrıca kurumsal kaynak planlaması sayesinde hatalı girişler, veri kaybı gibi işletme için olumsuzluk teşkil edecek durumlar önlenmiş olunuyor.

ERP nedir, verileri nasıl işler; veriler tek alanda toplandığından şirketlerin finansal durumlarının risk altına girmesi ihtimali azalıyor. Birçok modülün tek sistem içinde oluşması sayesinde tüm veriler bir alanda toplanarak raporlanabiliyor. Raporlanma hızlılığı sayesinde hızlı çıktı alınmasına ve yönetimin hızlı kararlar alabilmesine imkân tanınıyor.

ERP nedir, daha düşük operasyon maliyetleri sayesinde düzenli iş süreçleri sağlanıyor. Kullanıcıların sözleşmelerde, isteklerde ve satın alma siparişlerinde veri paylaşması sayesinde artan işbirliği sağlanıyor. Arka ofisten ön ofise, tüm iş faaliyetleri aynı görünümü ve hissi vererek tutarlı altyapı sağlıyor. Geliştirilmiş veri bütünlüğü ve finansal kontroller sayesinde risk azalmasını sağlıyor. Raporlarla oluşturulan gerçek zamanlı bilgilerden geliştirilmiş iş içgörüleri sağlanıyor. Bunların hepsi, ERP nedir ve avantajları nelerdir sorusunun cevaplarını oluşturuyor.

ERP Nedir?

Firmaların ERP Kullanma Sebepleri Nelerdir?

ERP nedir, kimler kullanabilir sorusuna, küçük orta ya da büyük ölçekli işletme fark etmeksizin farklı ölçekteki tüm işletmeler için ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyor denilebilir. Ayrıca bu firmalar dışında, vakıflara, kar amacı gütmeyen kuruluşlara, hükümetlere ya da farklı diğer kuruluşlara da hizmet alanı bulunuyor.

ERP nedir, firmalar neden ERP kullanır sorusunun cevabı şöyle;

 • Farklı departmanlara ait finansal bilgilerin bir arada toplanıp kullanılabildiği entegre finansal bilgileri içeren bir sistemi bulunuyor.
 • Entegre müşteri sipariş bilgisi özelliği ile birçok bilgiyi tek sistemde toplayıp farklı bölgelerde şirketlere iş akışlarını ve siparişleri kolayca takip edebilmek, yükleme işlemlerini ve faturalamayı takip etmek ve imalatı uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek gibi fırsatları bulunuyor.
 • ERP nedir, ERP sistemleri standardizasyon ve imalata dair işlem hızlarının artmasını sağlıyor.
 • ERP nedir, stok optimizasyonu özelliği ile ERP, iş akışını düzenleyip siparişlerin bulunduğu aşama hakkında bilgi veriyor.
 • ERP nedir, ERP, İnsan kaynakları sisteminin tek çatı altında birleşemediği çok departmana sahip işletmelerde, İK bilgilerini standartlaştırıp tek alanda sunuyor. Personel hakları ve bilgileri gibi farklı verilerin her sektörün kendi özel durumlarına göre geliştirilmesine olanak tanıyor. Bu maddelerin hepsi ERP nedir sorusuna cevap niteliğinde oluyor.

En Çok Kullanılan ERP Türleri Nelerdir?

ERP nedir, ERP türleri nelerdir sorusuna cevap olarak;

Mobil ERP: ERP nedir, mobil ERP nedir, Gerçek zamanlı bilgiye erişmek isteyen yönetici ve çalışanlar için ortaya çıkan mobil ERP, raporlar, bilgi panelleri ve önemli iş süreçleri gibi şirketlerin takip etmesi gereken konuların takibini yapmayı sağlıyor.

Sosyal ERP: ERP nedir, sosyal ERP nedir, Sosyal ağları ERP sistemleri ile buluşturmak günümüzde trend bir konu haline geldi. Tedarikçiler, ERP sistemlerine sosyal paylaşım paketleri ekleyerek bu girişimden hızlı bir şekilde yararlanıyor. ERP nedir, bu alanda sosyal medya sosyal medya kullanımı geliştirilebilir mi sorusuna olumlu cevap verenler olsa da, bazıları ERP ile sosyal medyayı entegre ederek büyük bir fayda sağlayabileceğine olumsuz bakıyor.

Bulut ERP: ERP nedir gündemdeyken son zamanlarda popüler olan bulut ERP'den de bahsetmek gerekiyor. ERP nedir, Bulut ERP, herhangi bir kurulum ve yatırım masrafı olmadan ihtiyaçlara uygun şekilde özelleştirilip ölçeklendiriliyor. Kullanıcılar, istedikleri yerden ve istedikleri zamanda sisteme erişebiliyor. Bulut teknolojisi sayesinde ERP servisi her zaman güncel olarak kullanılabiliyor, böylece firmalar gerekli değişikliklere ve yeniliklere kolayca uyum sağlıyor. ERP nedir, bulut ERP, bunlardan oluşuyor.

ERP nedir sorusundan sonra ERP'nin avantajlarını da sıralayalım:

 • Gelişmiş iş süreçleri
 • Karar destek sistemleri için kolay veri erişimi
 • İş süreçlerinin çalışanlar ve yönetim tarafından daha rahat izlenebilmesi
 • Daha az kağıt işi ve maliyetin ortadan kalkması
 • Daha iyi bilgi planlaması
 • Daha iyi veri doğruluğunun sağlanması
 • Gelişmiş maliyet izlemesi
 • Müşterilere daha kısa yanıt süresi sağlaması
 • Daha iyi nakit izlemesi
 • Gelişmiş tedarik yönetimi
 • Gelişmiş uluslararası işlemler
 • Paylaşılan müşteri veri tabanının satış sürecinde kolaylık sağlaması avantajları bulunuyor.