ÖKC Nedir?

ÖKC nedir sorusunun cevabı olarak, yeni nesil cihazlar internet yoluyla Gelir İdaresi Başkanlığı’na güvenli şekilde veri aktarabilen ve iletişim kurabilen bilgisayar tabanlı cihazlardır, denilebilir. Teknolojik gelişmeler çerçevesinde teknik özellikleri yeniden belirlenen Ödeme Kaydedici Cihazlar anlamına da gelir.
ÖKC Nedir?

ÖKC nedir, kaç türü bulunura cevap olarak, bünyesinde banka POS'u barındıran EFT-POS özellikli ile bünyesinde banka POS'u barındırmayıp haricen POS cihazı bağlanabilen Basit/Bilgisayar Bağlantılı olmak üzere 2 türü bulunuyor. Yeni nesil ÖKC'lerde satış işleminin cihazda başlatılıp cihazda sonlandırılması, günlük “Z Raporu” bilgilerinin otomatik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Sistemi (GİB BS)’ne iletilmiş olması gerekiyor. Z Raporu, ÖKC nedir sorusunun bir parçasını oluşturuyor. 

ÖKC nedir, günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgileri nasıl yapılıyor sorusuna cevaben; üç yöntemden birini seçerek GİB’e elektronik ortamda bildirilmesi gerekiyor. Bunlar,

 • ÖKC TSM Merkezleri üzerinden,
 • GİB’den e-Arşiv hizmetleri konusunda izin alan Özel Entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla e-Arşiv uygulaması üzerinden “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”ndaki esaslara göre,
 • GİB tarafından İnternet Vergi Dairesi üzerinden oluşturulan elektronik bildirim portalleri üzerinden gönderiliyor.

Mevzuata göre, birinci ve ikinci sınıf tüccarların fatura verilme zorunluluğu olmayan perakende mal ve hizmet satışlarında ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu bulunuyor. ÖKC nedir, kimler kullanmak zorundadır sorularının dışında ÖKC'den muaf olanların sıralaması şöyle;

 • Basit usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri,
 • Serbest meslek erbabı,
 • Zirai kazanç sahipleri,
 • Menkul ve gayrimenkul sermaye iradi sahipleri,
 • Diğer kazanç ve irat sahipleri,
 • Ücret geliri elde edenler,
 • Toptancılar gibi perakende mal ve hizmet satışı yapmayan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar,
 • Maliye Bakanlığınca yayımlanan Genel Tebliğler uyarınca ÖKC kullanım zorunluluğu dışında bırakılan mükellefler ,
 • Belli işletme büyüklüklerini sağlayan mükelleflerin, e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olan ve tüm satışlarına e-Fatura veya e-Arşiv fatura vermeyi tercih eden mükelleflerin Tebliğde belirlenen diğer teknik koşulları sağlamaları kaydıyla ÖKC kullanımından muaf oluyor. 

ÖKC ile Yeni Nesil Yazar Kasa POS Arasındaki Fark Nedir?

ÖKC nedir sorusundan sonra yeni nesil yazar kasa pos ile farkları konuşulabilir. Ödeme kaydedici cihaz olan ÖKC'nin, yazar kasa pos ile aynı cihaz olduğunun düşünülmesi yanlıştır. Yeni nesil olarak yazar kasa pos cihazlarının çeşitleri özellikleri ile dizayn edilmiş teknik özelliklere sahip olan, bilgisayar temelli bir cihaz olup Bakanlık tarafından onaylanarak kullanımı kabul görülüyor. Bu değişimin amacı ise; kayıt dışı ticaret ve para alışverişini azaltmak oluyor. ÖKC nedir, yazar kasa pos ile içerdiği bu farklılıklardan oluşuyor.  

ÖKC ile Düzenlenen Belgeler Nelerdir?

ÖKC nedir, ödeme kaydedici cihaz sayesinde düzenlenen belgeler nelerdir sorusunun cevabı şöyle:

 • Nakit satışlarda, ÖKC satış fişi,
 • Banka / kredi kartları ile gerçekleştirilen satışlarda, banka slibini de ihtiva eden YN ÖKC satış fişi,
 • Fatura ile belgelendirilen satışlarda, yemek fişi/yemek kartı karşılığı verilen mal satışı ve hizmet ifalarında, mal teslimi veya hizmet ifasından önce avans mahiyetinde alınan tutarların belgelendirilmesinde, otopark giriş işlemleri,
 • Fatura/e-Fatura/e-Arşiv Fatura tahsilatı işlemlerinde, YN ÖKC Bilgi Fişi, düzenleme
 • Ayrıca, ÖKC fişi dışında kalan ve fatura, gider pusulası, giriş ve yolcu taşıma biletleri, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu belgeleri düzenleniyor.

ÖKC Ücreti Nedir?

ÖKC’nin garanti kapsamı dışında kalan bakım, tamir ve onarım bedelleri bulunuyor. Temel ÖKC işlevlerini kullanmaları nedeniyle ÖKC firmalarına ve ÖKC TSM Merkezlerine herhangi bir ücret ödeme sorumluluğu bulunmuyor. ÖKC nedir sorusunun cevabı, bunlardan oluşuyor.