İnsan Kaynakları Nedir?

İşe alımda ve şirket içi süreçlerde insan kaynakları nedir ve insan kaynaklarının ne gibi sorumlulukları vardır?

Bir şirketin, bir firmanın iş gücünü temin eden departman insan kaynakları departmanıdır. Herhangi bir işe başvurduğumuzda bizim o pozisyona uygun olup olmadığımızı insan kaynakları departmanında yer alan yetkin kişiler değerlendirir.

Kurumsal her şirkette insan kaynakları departmanı bulunur. Yapılan başvurular direkt olarak bu departmanın veri havuzuna dahil edilir. Burada tek tek incelenen başvurular şayet aday belirtilen pozisyona uygunsa bu departman tarafından değerlendirilir. 

İnsan kaynakları departmanı personeli sadece işe almakla kalmaz. Onun eğitimi, oryantasyonu ve iş gücü faydalarını yönetmekle de sorumludur. Küçük firmalarda insan kaynakları uzmanları ilgili tüm görevleri harfiyen yerine getirir.

Ancak eğer daha büyük ve kurumsal firmalardan bahsediyorsak İK ekibi belirli bir alanda uzmanlaşabilir. Sosyal haklar, tazminat, iş bulma, görev geçişleri vb. tüm konulardan İK yetkilileri sorumlu olur. İnsan kaynakları departmanı bu kalemlerden her biri ile yakından ilgilenerek etkin bir işgücü sağlamakla görevlidir. 

İnsan Kaynaklarında Görevler ve Sorumluluklar

Özellikle büyük kurumsal firmalarda görev alan İK personelleri farklı statülerdedir. Örneğin bir kıdemli İK müdürü genel olarak tüm departmandan sorumludur. Bunun yanı sıra insan kaynakları yöneticisi, insan kaynakları analisti, insan kaynakları asistanı, bordro yöneticisi, yetenek edinimi yöneticisi, işe alım müdürü, insan kaynakları uzmanı, insan kaynakları yönetici asistanı, iç iletişim uzmanı, insan ve kültür uzmanı gibi farklı statülerde kişiler vardır. 

İnsan kaynaklarında süreç ise işe alım ve seçme, performans yönetimi, yedekleme planlaması, öğrenme-geliştirme, İK bilgi sistemleri, tazminatlar ve kazançlar, İK verileri ve analitiği gibi evrelerden oluşur. İnsan kaynakları uzmanları çalışanların gelişmesine odaklanır ve onların daha motive bir şekilde çalışmasını destekler. Personel, bir işletme için en büyük varlık olduğundan İK bu konuda hassas bir çalışma yürütür. Personelin motivasyonu, mutluluğu şirket için son derece önemlidir.

Bunun sağlanması için insan kaynakları departmanındaki ilgili kişiler belirli zaman aralıklarıyla personel ile görüşmeler sağlar. İnsan kaynakları personelin kariyer gelişimini desteklemekle yükümlüdür. Bir işletmede durgunluk kötüye işarettir. Çalışanın daha aktif olması gerekir. Bunu da yine insan kaynakları departmanı denetler. Şirkete faydalı, pozitif değerler katan bir personeli şirket içerisinde tutmak hem şirket istikrarlılığı açısından hem de uzun geleceğe doğru bir yatırım olarak değerlendirilir.

Bu sebeple İK personel üzerinde kariyer yolları inşa edebilir. Periyodik olarak sağlayacağı kontroller ile çalışanlara kariyer yolunda daha fazla ve daha sağlıklı rehberlik edebilir. Şirket içi eğitimler personelin kendi alanında gelişmesi açısından son derece önemlidir. Kariyer gelişiminde kritik bir nokta olan eğitimler insan kaynakları departmanı tarafından sağlanmalıdır.

İK departmanı kariyer hedefi doğrultusunda belirli bir çalışanın hangi eğitim programları alması gerektiğine, hangi eğitim programının hem çalışana hem de firmaya katkı sağlayacağını belirlemeye yardımcı olur. Ayrıca insan kaynakları, çalışanın derslere düzenli şekilde katılmasına olanak sağlamak amacıyla yöneticilerle de iletişim halinde olur. 

Sadece çalışanlar değil, yöneticiler de insan kaynakları uzmanlarının desteğini alabilir. Çünkü yöneticiler, çalışanlarının performans ve mutluluğu üzerindeki en önemli faktördür. Departman ve ekiplerin mümkün olduğunda koordineli çalışmalarına, işlevsel sağlıklı olmasına katkıda bulunur.

Bu anlamda insan kaynakları uzmanları yönetim rehberliği sağlama adına da bir destek sunabilir. İK departmanı çalışanların sağlığı konusunda da gerekli tedbirleri alır. Nihayetinde çalışanlar insandır ve sağlık sorunları ile ilgilenmek çalışmaların devamlılığı açısından önemlidir.

Sağlık sorunları, akıl hastalıkları, hamilelik, borç, boşanma süreçleri gibi sayısız yaşam olaylarının atlatılması için çalışana destek sağlar. Ancak bu şekilde doğru ve işlevsel bir İK sürecinden bahsetmek mümkün olacaktır.

İnsan kaynakları departmanı şirketin en önemli yapı taşlarından bir tanesi olmakla beraber şirketin ilerleyeceği yolda çalışma standartlarının iyileştirilmesi ve daha iyi noktalara getirilmesi konusunda çalışmalar yapar. Böylelikle şirket uzun vadede tam kapasite hedeflerine doğru şekilde odaklanabilir.