İş Zekası Nedir?

İş zekası nedir, şirketlerin stratejik kararlar almak için karmaşık verileri şirket için kullanılabilir hale getirme sürecinde analiz yapmaya yardımcı araçlar ile gerçekleştirilen yöntem ve süreçleri içeriyor.
İş Zekası Nedir?

İş zekası nedir, bu yöntemde sahip olunan araçlar ile, geçmiş ve geçerli verileri analiz etme ve bulguları sezgisel görsel biçimlerde sunma avantajları sağlanıyor. Şirketlerin hedefleri ve faaliyetlerinde daha iyi kararlar alınmasını sağlayan rapor ve bilgiler üretilerek karar verme süreçleri hızlanıyor ve riskler azaltılıyor. Bu da iş zekası nedir sürecini şirketlere öğretiyor.

Sağlam, güvenilir ve sağlıklı karar verme avantajları sunan iş zekası, teknoloji ve analitiğin dahil olduğu belirli yöntemlerden oluşuyor. İş zekası nedir, neyi amaçlar sorusuna cevap olarak, verimi artırmak, yeniliklere açık olmak, performans ve tasarrufu artırmak amacıyla iş zekası uygulamaları yapılıyor denilebilir.

İş Zekası (BI) Özellikleri Nelerdir?

İş zekası nedir, özellikleri nelerdir sorularına yönelik, iş süreçleri hakkında çıkarım, iyileştirme, stratejik kararlar alınmasını sağlayan iş zekası, çeşitli teknik ve yöntemler bulundurduğu denilebilir.

  • Veri Madenciliği: Veritabanları, istatistikler ve makine öğrenimi sayesinde büyük veri kümelerindeki eğilimler ortaya çıkarılıyor.
  • Raporlama: Verilerin düzenlenmesini, filtrelenmesini ve belirli bir düzen içerisinde görüntülenmesini sağlıyor.
  • Performans Değerlendirme: Özelleştirilen gösterge panelleri (dashboard) kullanarak hedeflere yönelik performansı değerlendirmek için mevcut veriler ile geçmiş veriler karşılaştırılıyor.
  • Sorgulama: Verilere özel sorular sorarak veri kümelerinden cevapların çekilmesini sağlıyor.
  • İstatistiksel Analiz: İstatistiksel yöntemler ile verilerin etkinliğini artıran betimleyici analitik sonuçlarının alınmasını sağlıyor.
  • Veri Görselleştirme: Verilerin daha kolay anlaşılması için analiz edilen veriler çizelge, grafik, histogram gibi görsel anlatımlara dönüştürülüyor.

Ayrıca, ihtiyaç duyulan verileri analiz etmeye odaklanan bir araç olan ad hoc analizi, çok boyutlu analitik sorgulara olanak tanıyan bir hesaplama yöntemi olan çevrimiçi analitik işleme, mobil cihazlar için mobil iş zekası, konum zekası, veri görselleştirme yazılımı, gerçek zamanlı bilgi sağlayan bir veri analizi olan gerçek zamanlı iş zekası ve SaaS bulut tabanlı uygulamalara bağlanılmasını sağlanan bir yazılım olan hizmet olarak yazılım özellikleri de bulunuyor. Bu özelliklerin hepsi, iş zekası nedir sorusunun cevabını oluşturuyor.

İş Zekası Avantajları Nelerdir?

İş zekası nedir, avantajları nelerdir sorusuna cevap olarak, ham verinin anlamlı bir iş sürecine dönüşmesine katkı sunuyor, verilerin kullanılabilir hale gelmesini sağlıyor, işletmelerin doğru kararlar almasına katkı sunuyor ve işletmelerin eyleme geçirilebilir çıkarımlarda bulunmasını sağlıyor denilebilir. 

İş zekası, şirketlerin müşterileri hakkında daha fazla bilgi edinmesine, böylece daha etkili hizmet sunmasına olanak tanıyor. Bu yöntem sayesinde müşteri tutum ve davranışlarının araştırılmasına ve tanımlanmasına yardımcı olan bilgiler sunulmuş olunuyor. Müşteri ihtiyaçları ve taleplerinin öngörülerek çözümlerin belirlenmesine ve sunulmasına da yardımcı oluyor. İş zekası nedir öğrenmek için bu özellikleri incelemek gerekiyor.

Beş temel süreçten oluşan veri toplama, depolama, düzenleme, analiz etme ve sunma olarak iş zekası araçları sürekli gelen ve geleneksel yöntemler ile işlenmesi zor olan büyük miktardaki verileri işliyor ve erişimi kolay bir biçimde sunuyor. 

İş zekası ayrıca, teknolojik uygulamaları içeren bilgi yönetim kümelerine ulaşılmasını sağlıyor, şirketlerin yeni fırsatlara adım atmasının önünü açıyor, karmaşık verilerin değerlendirmesi noktasında etkili oluyor, taktiksel ve operasyonel iş geliştirmede yardım sağlıyor ve veri toplama, veri depolama, veri analizi ve bilgi yönetimi ile birlikte karmaşık iş süreçlerini anlamaya olanak sağlıyor.

İş zekası günümüzde, farklı ölçekteki işletmelere sunduğu farklı faydalar ile gündemde olan bir konu haline geldi. Bunların hepsi, iş zekası nedir sorusunu oluşturuyor.