Türk Telekom Ventures, girişim sermayesi yatırım fonu kurdu

Türk Telekom Ventures, girişim yatırımlarını yerli ve yabancı yatırımcıların katılımının amaçlandığı "TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" ile finansal getiri sağlamak için hareket geçiyor.
Türk Telekom Ventures, girişim sermayesi yatırım fonu kurdu

Türk Telekom Ventures, oluşturduğu “TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu” ile global büyüme potansiyeline sahip inovatif teknoloji girişimlerine yatırım yapacak. Türk Telekom Grubu’nun yatırımcılarından biri olduğu fona yerli ve yabancı yatırımcıların katılımcıları amaçlanıyor.

Bu fon sayesinde TT Ventures’ın, esnek yatırım modelleri ile daha çok girişime yatırım yapması mümkün olacak.

Türk Telekom’un Kurumsal Girişim Sermayesi Şirketi olarak 2018 yılında kurulan Türk Telekom Ventures ile İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. arasında kurulmak için anlaşılan fon kuruluşuna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru onaylandı. Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin büyümesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren fonun, Türk Telekom Grubu’nun da stratejik destekleri ile yatırımcılarına finansal getiri sağlaması hedefleniyor.

TT Ventures, erken ve orta aşama girişimleri Türk Telekom’un desteği ve yatırımı ile büyütmek ve girişim ekosistemine değer sağlamak üzere kuruldu. TT Ventures, şu ana kadar 13 şirkete yatırım yaptı.

“Türk Telekom Ventures Girişim Sermayesi Fonu” yatırım stratejilerinin ilk ayağı

TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, konuya ilişkin şöyle konuştu: “TT Ventures olarak, girişimlere doğru büyümenin kapılarını açmak ve girişimcilik ekosistemini büyüterek Türkiye’yi geleceğe taşımak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda; Türk Telekom Grubu’nun da yatırımcılarından biri olacağı “TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu”nu hayata geçirdik. Özellikle yerli ve yabancıların katılımının amaçlandığı fonumuzun Türkiye girişim ekosistemi için oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz, büyüme potansiyeli yüksek, teknoloji odaklı girişimlere yatırım yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca Grubumuzun sağladığı destekler ve stratejik sinerjinin getireceği ivme ile uzun vadeli değer yaratarak, fonun yatırımcılarına da stratejik ve finansal fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Bu fon, yatırım stratejimizin ilk ayağı olmakla birlikte yakın zamanda bu alandaki yeni adımlarımızla küresel düzeyde bir yapıya ulaşmayı amaçlıyoruz.”

Yatırım portföyünü zenginleştirmeyi amaçlayan TT Ventures, kurulan “TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu” ile birlikte kurumsal yapılar, girişim sermayeleri ve melek yatırımcılardan, global finans kuruluşlarından ve diğer çeşitli yatırımcılardan daha yüksek hacimli fon toplama imkânı kazanıyor.