Yetenekli Çalışan Nasıl Bulunur?

Günümüzün güncel sorunlarından biri olan yetenekli çalışan bulma konusunda nelere dikkat etmeliyiz, yetenekli çalışanların ortak özelliği nedir bunu inceleyelim...

Özellikle istihdam sorununun yaşandığı günümüzde işverenler firmaları için yetenekli, uzun süreli çalışacak, değerlere sahip çıkacak insanlar aramaktadır. Elbette bu son derece normaldir. Özellikle eğitim gördüğü alandan memnun olmayan pek çok insanın olduğu dünyamızda amacı sadece bir yerde çalışmak olan pek çok insan bulunuyor. İşverenler ise bundan ziyade kendi firmasında çalışırken mutlu olan, gelişime açık, uzun vadede istihdam edecek ve firmaya bir şeyler kazandıracak çalışanlar bulma niyetindedir. Yetenekli çalışan bulmak için bazı nitelikleri göz önünde bulundurmak yeterli olacaktır.

Yetenekli Çalışan Nasıl Kazandırılır?

Firmaların yetenekli çalışan bulma konusunda içine düştüğü karmaşa aslında çözülemeyecek bir durum değil. Yetenekli insanın firmanıza uygun olup olmadığını keşfetmek için birtakım kişisel testlerden geçer. Bu sayede firma için en uygun çalışanı bulmak önemlidir. Zaten hali hazırda insan kaynakları bunun için vardır. İnsan kaynakları firmanın kültürüne, iş anlayışına, amaç ve vizyonuna uygun kişileri çeşitli elemeler sonrasında belirler. Bu sayede en uygun aday firmaya seçilmiş olur. Peki yetenekli çalışanda aranan özellikler nelerdir?

1. İletişim Yeteneğinin Gelişmiş Olması

İşe alınacak adayın her şeyden önce iletişim yeteneğinin gelişmiş olması beklenir. Bir firma için doğru iletişim her şeyden önce gelir. Adayın iş arkadaşlarıyla, yöneticileriyle olan iletişimi iş akışını son derece etkileyen bir unsurdur. Bu sebeple insan kaynakları kişinin iletişim tarzına, özgüvenine ve bilgi alış-verişinin ne denli sağlıklı olduğunu ölçümler. Bu sayede doğru adayı bulmak için ilk adım atılmış olur.

2. Takım Çalışması

Bir işveren hiçbir zaman çalışanının "bencil" olmasını istemez. Her daim iş arkadaşlarıyla koordineli ve doğru bir şekilde çalışmasını ister. Firmalarda bireysellik son derece tehlikelidir. Bu sebeple işverenler çalışanlarından kendi departmanı ile doğru bir iletişimde bulunmasını ister. Takım çalışmasına yatkın olmayan biri iş ilerleyişini de aksatabileceğinden takım çalışmasına yatkınlık bu noktada son derece önemlidir. Özellikle işveren açısından.

3. Yetenekleri

Adayın kişisel becerileri işveren açısından son derece önemlidir. Bilgisayar ve yabancı dil bilgisi bu noktada önemlidir. Yetenekli çalışan arayan firmalar bu noktada bazı mülakatlar da gerçekleştirebilir. Eğer iş ile alakalı varsa programları bilmesi, tecrübesi olması firma açısından artı bir puandır. Ayrıca gerekiyorsa yabancı dil bilgisi de özellikle yurt dışı ile iş yapan firmalar açısından son derece önemlidir. Yabancı dilde yazabiliyor mu, konuşabiliyor mu, iletişimi nasıl gibi konularda mülakatlar yapılarak en uygun aday seçilebilir.

4. İnisiyatif Alma Becerisi

Bir çalışanın inisiyatif alması da yetenekli çalışan kıstaslarından bir tanesidir. Özellikle kriz anlarında durumu toparlamak, ortalığı sakinleştirmek ve en az zararla kurtarmak önemlidir. Bu da kişinin kendisine ve yaptığı işe olan güvenini gösterir. Bu da firma için bir artı değerdir. Gerektiği yerde inisiyatif alabilen bir personel ileride liderlik edebilecek kapasitede de görülür.

5. Analitik Olma

Analitik olma ileride potansiyel bir yönetici olma açısından da adayda aranan bir özelliktir. Yani sebep-sonuç ilişkisini iyi kurma. Atacağı bir adımı düşünerek, akla ve şirketin menfaatlerine yatkın olması planların daha iyi bir neticeyle sonuçlanmasına neden olur. Sebep-sonuç ilişkisini kuramayan, işin nereye gideceğini düşünmeden hamleler yapan bir çalışan mevcut işin de aksamasına neden olabilir.

6. Problem Çözme

Kişinin kendi branşında karşılaştığı herhangi bir problemi çözebilme yeteneği kişinin işteki bilgisi, becerisi ve kişinin işine olan tutkusu ile ölçülebilir. Çünkü işinde ne kadar iyi olursa olsun bir aday problemi çözemiyorsa bu noktada tıkanıyorsa ilerleyiş de pek mümkün olmayacaktır. Bu sebeple insan kaynakları yetenekli çalışan ayırt ederken bu nokrada kişinin problem çözme yeteneğini de göz önünde bulundurur.