e-Defter Nedir?

e-Defter Nedir?

e-Defter nedir, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesinden oluşan hukuki ve teknik düzenlemelerdir.Daha fazlasını oku

ebordro Nedir?

e-Bordro Nedir?

ebordro nedir, e-Devlet üzerinden alınan elektronik bordro dökümüne denir. Bu doküman maaş sorgulamalarının yapılmasını sağlıyor ve kamu personelleri ebordrodan yararlanabiliyor. Bu dokümanlar, İş Kanununa göre düzenleniyor.Daha fazlasını oku

e-Fatura Nedir?

e-Fatura Nedir?

e-Fatura nedir, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.Daha fazlasını oku

e-Arşiv Nedir?

e-Arşiv Nedir?

e-Arşiv nedir, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik fatura uygulaması kapsamı dışında kalan kurum ve kişilerin, belirlenen standartlara uygun olarak fatura işlemlerinin elektronik ortamda muhafaza edilmesine verilen isimdir.Daha fazlasını oku

e-Adisyon Nedir?

e-Adisyon Nedir?

e-Adisyon nedir, Vergi Usul Kanunu gereğince gece kulüpleri, diskotekler, barlar, gazinolar, meyhaneler, lokantalar, kafeteryalar ve pastane gibi bilanço veya işletme hesabı kullanması zorunlu olan adisyon belgesinin elektronik ortamda düzenlenmiş haline denir. Daha fazlasını oku

Yazılım Nedir?

Yazılım Nedir?

Yazılım nedir diyecek olursak, elektronik aygıtların belirli bir işi yapmasını sağlayan komutlar ve veriler bütününe verilen isim olduğu söylenebilir. Bir başka deyişle, bir problemi çözmek için bilgisayar dili kullanmak anlamına da geliyor.Daha fazlasını oku